Ondernemingszin...

“Ondernemingszin is een basisvaardigheid die men zijn hele leven lang aanleert en die zowel de beroepstevredenheid als de persoonlijke ontplooiing bevordert. Ze haalt haar energie uit de gedragingen die haar definiëren: volharding, creativiteit, optimisme, verantwoordelijkheid, teamgeest, zelfstandigheid, zin voor initiatief en zich voor alles baseren op de “existentiële competentie” van het individu” (Rapport FERIA, “Europees Handvest voor Kleine Bedrijven”, 2004).