NIEUW! Animatie « Koffer vol ondernemingszin »

Indien u reeds een “Koffer vol ondernemingszin” bezit en de vorming van een dag hebt gevolgd, maar het niet echt ziet zitten om die met uw leerlingen in de klas te gebruiken, kan u een animatie aanvragen door iemand van het Boost Your Talent-team.

In functie van uw beschikbaarheid komen we u met plezier een handje toesteken.

Indien u nog geen “koffer vol ondernemingszin” bezit en geïnteresseerd bent in het programma, komen we ook graag een animatie uitvoeren in uw klas. Daarna kunt u dan de “koffer” aanvragen en de vorming van een dag volgen om deze verder met uw klas te gebruiken.

De talenten van uw leerlingen van het eerste to het zesde leerjaar van het basisonderwijs stimuleren, ze uitdagen creatiever te werken, ze op een speelse manier laten kennismaken met economie en tegelijkertijd hun niveau en vaardigheden respecteren… Open de Koffer vol ondernemingszin!

Als U geïnterresseerd bent in een animatie van de « Koffer vol ondernemingszin » door iemand van het BYT-team, vragen wij u het inschrijvingsformulier in te vullen door hier te klikken.