De doelstellingen van Boost Your Talent

Boost Your Talent streeft volgende doelstellingen na:

  • zin geven aan de kennis die op school wordt verworven, in het bijzonder de kennis die nodig zal zijn om het beroepsleven in te stappen,
  • zin geven om iets te ondernemen in gelijk welk domein (verenigingsleven, sport, humanitair, economisch, artistiek enz.),
  • het algemeen ondernemerschap (entrepreneurship) of het intern ondernemerschap (intrapreneurship) beschouwen als een bron voor persoonlijk of professioneel succes,
  • de ondernemingszin ontwikkelen en zich bewust worden van de positieve waarden van het bedrijf als de plaats waar resources en de persoonlijke ontwikkeling worden gecreëerd,
  • jongeren en hun omgeving sensibiliseren voor de zelfstandige activiteit als carrièreoptie (men kan een intern ondernemende loontrekkende worden, en tegelijkertijd ook zijn eigen baas zijn),
  • technische en commerciële vaardigheden voor het opstarten van een onderneming voorstellen.

Het ondernemerschap mag niet worden beschouwd als een manier om ondernemingen op te richten, het is een algemene houding die in het latere persoonlijke en professionele leven van elke burger een waardevolle troef kan zijn.