Welkom bij Boost Your Talent

Nieuwe website in ontwikkeling...

Boost Your Talent is een initiatief van het Brussels Gewest en van Europa dat bedoeld is om de ondernemingszin op school te stimuleren.

Ondernemen betekent niet enkel ondernemingen oprichten, maar is vooral een algemene houding die later in het persoonlijk en beroepsleven een waardevolle troef kan worden.

Door deel te nemen aan één van de programma’s van Boost Your Talent leer je jezelf beter kennen, je passies identificeren, overgaan tot actie, je potentieel ontdekken, positief reageren op je omgeving en een groter zelfvertrouwen kweken. Positieve gedragingen die je nog meer zin zullen geven om je plannen te realiseren.

Dankzij Boost Your Talent, je leraren, een beetje creativiteit en wat zelfvertrouwen en motivatie leer je een project dat je bezighoudt, te verwezenlijken en verhoog je tegelijkertijd je kansen op succes in het latere leven.
 

SAVE THE DATE – 12 mei 2015 – Colloque « Entreprendre sa vie »

Bijna aan het einde van het project dat is ontstaan in het kader van de EFRO-programmering voor 2007-2013, wenst het team van Boost Your Talent het project af te sluiten met een colloquium over de ondernemingsgeest en de jongeren in Brussel. Na 6 jaar ervaring zijn we er nog steeds van overtuigd dat het opnemen van de ondernemerspedagogie in het onderwijs, het bevorderen van de ontwikkeling van ondernemersinstellingen in het niet-formele onderwijs en bij socioprofessionele inschakeling en (...)

7 april 2015 lees meer

De jongerenprogramma’s van Ichec-PME heten voortaan STEP2YOU

Vanaf juli 2013 heten de jongerenprogramma’s Step2You. Het team wilde een algemene naam vinden die representatief is voor de 3 jongerenprogramma’s, en de identiteit en de filosofie van de acties zo nauwkeurig mogelijk weergeeft. Na een brainstorming en uitgebreid overleg werd besloten dat het "Jongerendepartement" voortaan “Step2You” heet!
Doel van de actieketen Cap’Ten, Explor’Ado en Dream is namelijk dat elke deelnemer, van jongs af, de juiste weg vindt, die het best bij hem past en het meest (...)

14 oktober 2013 lees meer

NIEUW! Animatie « Koffer vol ondernemingszin »

Indien u reeds een “Koffer vol ondernemingszin” bezit en de vorming van een dag hebt gevolgd, maar het niet echt ziet zitten om die met uw leerlingen in de klas te gebruiken, kan u een animatie aanvragen door iemand van het Boost Your Talent-team.
In functie van uw beschikbaarheid komen we u met plezier een handje toesteken.
Indien u nog geen “koffer vol ondernemingszin” bezit en geïnteresseerd bent in het programma, komen we ook graag een animatie uitvoeren in uw klas. Daarna kunt u dan de (...)

14 oktober 2013 lees meer

De doelstellingen van Boost Your Talent

Boost Your Talent streeft volgende doelstellingen na: zin geven aan de kennis die op school wordt verworven, in het bijzonder de kennis die nodig zal zijn om het beroepsleven in te stappen, zin geven om iets te ondernemen in gelijk welk domein (verenigingsleven, sport, humanitair, economisch, artistiek enz.), het algemeen ondernemerschap (entrepreneurship) of het intern ondernemerschap (intrapreneurship) beschouwen als een bron voor persoonlijk of professioneel succes, de (...)

22 augustus 2013 lees meer

Ondernemingszin...

“Ondernemingszin is een basisvaardigheid die men zijn hele leven lang aanleert en die zowel de beroepstevredenheid als de persoonlijke ontplooiing bevordert. Ze haalt haar energie uit de gedragingen die haar definiëren: volharding, creativiteit, optimisme, verantwoordelijkheid, teamgeest, zelfstandigheid, zin voor initiatief en zich voor alles baseren op de “existentiële competentie” van het individu” (Rapport FERIA, “Europees Handvest voor Kleine Bedrijven”, (...)

22 augustus 2013 lees meer